Fritaksregler

Dersom du har gjennomført undervisning og bestått eksamen i anatomi, fysiologi og treningslære ved NIH, andre høyskoler eller utdanninger, kan du få fritak fra første kurshelg.

1. Fitness Basis/Aktiv basis fra Norges idrettshøgskole:  innvilges fritak fra første kurshelg (pris for kurhelg to og tre blir totalt 9200,-). 

2. Idrett grunnfag/basis år idrettsvitenskap/3-årig faglærerutdanning kroppsøving og idrettsfag fra Norges idrettshøgskole: innvilges fritak fra første kurshelg (pris for kurhelg to og tre blir totalt 9200,-). 

3. Idrett grunnfag/basis år idrettsvitenskap/3-årig faglærerutdanning kroppsøving og idrettsfag fra andre høyskoler og fysioterapi utdanning: innvilges fritak fra første kurshelg (pris for kurhelg to og tre blir totalt 9200,-). 
Dokumentasjon for fritak lastes opp i påmeldingsløsning. 

4. Andre treningsfaglige kurs el. utdanninger + instruktørerfaring: kan innvilges helt eller delvis fritak (individuell saksbehandling). Eksempler på fullt fritak kan være tidligere gjennomførte instruktørutdanning, f.eks. SATS Skolen, Elixia Academy etc.
Dokumentasjon for fritak lastes opp i påmeldingsløsning.