Gruppetreningsinstruktør

Ønsker du å jobbe som gruppetreningsinstruktør i styrke, step, kondisjon og koreografi?

Studiefakta

Søknadsfrist

18. desember 2019

Opptakskrav

Ingen forkrav

Studieplan

Tre undervisningshelger: 1. undervisningshelg 15.2- 17.2.2019, 2. undervisningshelg 22.3 – 24.3.2019, 3. undervisningshelg 26.4 – 28.4. 2019.

Pris

14 500,-

Innhold

Gruppetreningsinstruktør gir deg kunnskap om hvordan du skal kunne planlegge og gjennomføre gode og effektive gruppetreningstimer innen for styrke, step, kondisjon og koreografi med bakgrunn i treningslære, funksjonell anatomi, fysiologi, musikkbruk og instruktørrollen. 

Arbeidsformer og organisering

Første kurshelg består av fire dager teoretisk undervisning. Andre og tredje kurshelg vil være praktisk rettet med gruppe- og individuell oppgaveløsning. Undervisningstider fredager kl 10-18, lørdager kl 9.17 og søndager kl 9-17.

Praktisk-metodisk eksamen gjennomføres siste kursdag. Teoretisk eksamen leveres tre uker etter siste samling. Eksamen vurderes til bestått/ikke bestått.

Praktisk og teoretisk eksamen i Gruppetreningsinstruktør må bestås for å bli sertifisert instruktør.

Krav om 80 % oppmøte på første kurshelg og 100 % oppmøte på andre og tredje kurshelg for godkjent kurs. Dette er et praktisk kurs, og det forventes at alle deltakere er aktive og delaktige.

Øvrig informasjon

Informasjon om fritaksregler 

PÅMELDING MED FRITAK

Vi gjør oppmerksom på at oppstart av kurset krever et visst antall deltakere.

Kontakt oss

Hilde Elisabet Rolén

Seniorkonsulent

Telefon: +47 23 26 20 98