Forelesere NIH Aktiv

Christina Gjestvang

Stipendiat

Telefon: +47 23 26 21 19

Lene Annette Hagen Haakstad

Førsteamanuensis

Telefon: +47 23 26 23 90

Tron Krosshaug

Professor

Telefon: +47 23 26 23 49 / +47 456 60 046

Therese Fostervold Mathisen

Telefon: +47 23 26 24 01 / +47 957 52 818

Christine Sundgot-Borgen

Stipendiat

Telefon: +47 23 26 22 62

Beate S Torset

Rådgiver

Telefon: +47 23 26 20 71 / +47 976 55 642