Tron Krosshaug

Styrkeøvelser i lab – du spør, vi svarer!

Professor, Norges idrettshøyskole og Senter for idrettsskadeforskning. Jobbet på NIH med forskning og undervisning siden 2000 og fullførte doktorgrad i biomekanikk i 2006 på emnet «Videoanalyse av korsbåndskader». De primære forskningsområdene er relatert til idrettsskader og biomekaniske analyser av styrketreningsøvelser. Har utdannet studentkull (fulltids og deltidsstudenter) på NIH i styrke-, utholdenhets- og bevegelighetstrening siden 2007.
 
Tron startet selskapet Muscle Animations AS sammen med sin kollega Oliver Faul i mars 2013. Muscle Animations utvikler banebrytende 3D-animasjoner av styrketreningsøvelser der muskelbruk og biomekaniske analyser blir forklart på en enkel og intuitiv måte. Se også https://www.muscleanimations.com/

 

Styrkeøvelser i lab – du spør, vi svarer!

Denne sesjonen vil gi deg et innblikk i de viktigste metodene som benyttes for å gjøre biomekanisk forskning på styrketreningsøvelser, inkludert 3D-analyse, kraftmålinger og EMG. Vi vil vise deg hvordan disse målemetodene kan brukes til å analysere sentrale øvelser for både bein og overkropp.
Vi vil se på ulike varianter av disse øvelsene, samt flere om ønskelig. Vi vil gjerne ha dine forslag til ulike teknikker/variasjoner vi kan teste ut der og da.

-          Knebøy
-          Utfall
-          Hip thrust
-          Benkpress
-          Push-ups
 
Vel møtt :-)