Tine Sundfør

Tine Mejlbo Sundfør, Klinisk ernæringsfysiolog, Cand. Scient. i ernæring, Det Medisinske Fakultet, Universitetet i Oslo og doktorgradsstipendiat på Oslo Universitetssykehus.
Tine, har flere års erfaring fra den kliniske hverdagen på Ullevål sykehus, NIMI og i Synergi Helse og fra kursvirksomhet for helsepersonell, idrettsutøvere og bedrifter.
Hun er kjent som ernæringsveileder fra God Morgen Norge på Tv2, Puls på Nrk, tv-serien ”Tjukkholmen” sendt på TV Norge og som spaltist i IFORM. 

 

5:2 dietten en mirakel-kur for vektreduksjon

5-2 dietten har fått mye omtale i media og i treningsmiljøet de sistet årene. Tine Sundfør har spesialkompetanse på vektreduksjon og hjert og karsykdom og som del av sitt doktorgradsarbeidet gjort en storstudie over ett år, der hun har sett på effekten av 5:2 dietten på vektreduksjon og risikofaktorer for hjerte og karsykdom og diabetes type 2 (kolesterol, triglyserider, blodtrykk, fastende blodsukker og langtidsblodsukker). Er 5:2 dietten og periodisk faste mer effektivt enn de tradisjonelle vektreduksjonsdiettene?