Sigmund Loland

Treningspillen kommer! Kan vi erstatte trening med medikamenter?

Professor ved Seksjon for kultur og samfunn, NIH. Har jobbet mye med doping og prestasjonsfremmende teknologi i idrett og samfunn. Medlem i WADAs etikkpanel. Tidligere rektor ved NIH (2005-13).

 

Treningspillen kommer! Kan vi erstatte trening med medikamenter?

Forskere utvikler medikamenter som etterligner effekten av trening. Sjekk for eksempel

http://www.aftenposteninnsikt.no/viten/treningspillen
https://www.flashforwardpod.com/2018/04/24/fitness-in-a-bottle/

Ulike typer treningspiller vil sannsynligvis være på markedet i løpet av få år. Jeg diskuterer konsekvensene av en slik utvikling. En konsekvens kan være at flere kutter ned på trening og kompenserer med piller. En annen konsekvens kan være at helse blir mindre viktig som begrunnelse for trening. En slik utvikling vil innebære en betydelig utfordring for treningsbransjen. Jeg avlutter med å diskutere hvordan bransjen kan møte utfordringen.