Ronny Døhli

Mobilitet

Eier og PT ved RAW Trening. Var med å starte opp RAW trening i 2006.

 

Mobilitet

På denne timen gjennomfører vi ulike mobilitetsøvelser for hele kroppen. Det vil også rettes fokus på hvordan du kan implementere dette i møte med kunden