Rolf Haugen

SLIK BLIR DU EN DYKTIG PERSONLIG TRENER!

Bilde: Rolf  Haugen i sorte klær observerer en kundeprestasjon og hva PT ser på og snakker om.

Rolf Haugen har hovedfag i prestasjonspsykologi og har arbeidet innen avdelinger for idrett ved 3 høgskoler i 22 år samt var kroppsøvingslærer ved Torshov spesialskole. Var ansatt i Norges idrettsforbund i 5 år med ansvar for å utvikle nye leder- og trenerutdanninger for norsk idrett. Personlig trening har Rolf vært engasjert i siden 2007 som foreleser, bokforfatter, sensor og de siste årene også som personlig trener i Nettbuss der han nå er ansatt. Haugen har vært sentral i utviklingen av coaching som fag i Norge innen ledelse, utdanning og idrett. Rolf er sertifisert coach og har coachet ledere, personlige trenere og instruktører i hele Sør-Norge. Rolf er forskningsmessig fokusert mot relasjonen kunde/utøver-trener. Han har skrevet bøker både om coaching og ledelse og personlig trening og gav ut ny bok om PT og instruktørrollen sammen med Frank Abrahamsen, Atle Arntzen og Eva Katrine Thomsen. Rolf er opptatt av fitness og helseutvikling og har studert dette fagområdet både i Canada og Danmark. Hans idrettslige bakgrunn og erfaring kommer fra fotball, håndball, vektløfting og styrkeløft.

 

TESE: En dyktig PT beholder kundene sin lengst, nøkkelen for å klare det samt skaffe seg stadig nye kunder ligger i å utøve en coachende PT-rolle

HVORDAN jobber en PT som utøver den coachende PT-rollen? Regel nummer 1 er å være treningsfaglig solid skolert, det omtales ikke her.  Her omtales 5 forhold som utgjør coaching:

  • Etablering av en god relasjon og fokus på konsekvens av måloppnåelser
  • Være en treningspartner som stiller åpne spørsmål, lytter og tåler stillhet
  • Mestrer de tre typene av taktilitet eller berøring
  • Gir begrunnet feedback og ikke bare adjektiver
  • Har en dialogbasert start på alle timer og en sittende avslutning på timene

Mye av dette kan læres og utvikles og en del tilhører personligheten din!

Bilde: Steffen på 13 år kjører intervalldrag sammen med sin PT Lasse