Olov Belander

BASIS - et nytt e-læringsprogram om fallforebyggende trening for treningssentrene

Jobber i Helsedirektoratet med å fremme fysisk aktivitet i forebygging og i helsefremmende arbeid ut mot andre aktører. Involvert i arbeid med barn, unge, voksne og eldre. De seneste årene har jeg bl.a. jobbet med treningssenterbransjen i  flere prosjekter for å styrke arbeidet knyttet til fallforebygging blant eldre og kunnskapen om trening knyttet til arbeidslivet.

 

BASIS - et nytt e-læringsprogram om fallforebyggende trening for treningssentrene

Helsedirektoratet har sammen med forskere fra NTNU og Virke Trening utarbeidet et e-læringsprogram som skal styrke kunnskapen blant instruktører i treningssenterbransjen om hvordan styrke fysisk funksjon blant eldre og redusere risikoen for å falle. E-læringen inneholder en omfattende teoridel om bl.a. eldre, trening av eldre og hva man bør vektlegge med tanke på sikker og trygg trening. I tillegg er det utformet en øvingsbank med sentrale øvelser for ulike funksjonsnivå.