Marte Bentzen

Fysisk aktivitet + Bedret psykisk helse = Sant???

Marte Bentzen er ansatt som førsteamanuensis ved Norges idrettshøyskole. Hennes forskning, og undervisningsinteresse ligger innen feltet helsepsykologi. Hun har tidligerer arbeidet som idrettspedagog i ulike rehabiliteringskontekster.

 

Fysisk aktivitet + Bedret psykisk helse = Sant???

Hvordan vi bedre kan forstå begrepet psykisk helse, og hva sier forskning om eventuelle sammenhenger mellom økt fysisk aktivitet og bedret psykisk helse? Videre, - hvilke konsekvenser får denne kunnskapen når vi ønsker å tilrettelegge for fysisk aktivitet og trening med sikte på å bedre den psykiske helsen?