Lyndon Wood

Fullservice klubber VS Boutique

Foredrag fra Stages:

Om group X og spinning i "utlandet", men mest fokus på hvordan fullservice klubbene har svart på Boutique "trusselen".