Hans Torger Austad

Økt helsefokus i befolkningen skaper nye markedsbehov og nye muligheter

Gründer av helse- og treningskjeden Friskhuset, Norges tredje største treningsaktør etter SATS og Elixia på 2000-tallet. Solgte livsverket til Herkules Kapital i 2012 og etablerte deretter sammen med Herkules det som etterhvert ble Stamina Group, Nordens største bedriftshelsetjeneste. Gikk ut av Stamina i 2017, og har i 2018/19 gått inn som partner i Rapida Performance/ Rapida Holding, en nystartet helse- og livsstilsaktør med utspring i Bodø.

 

Økt helsefokus i befolkningen skaper nye markedsbehov og nye muligheter.

* Viktigst av alt når en tenker «helsebusiness» er å koble megatrender mot lokal forretningsutvikling, fange det som skjer "der ute" og relatere dette i en lokal kontekst. 
* Megatrender demografi, urbanisering og digitalisering influerer på valg og tilpasninger i alle samfunnsområder, ikke minst innenfor helse. 
* Flere spreke "seniorer" må influere på hvordan vi rigger helseindustrien, herunder aktivitet og trening. Hvilke tilpasninger gjør vi for å møte disse voksende gruppene, hvordan utstyrer vi fremtidens sentre? Hvilket innhold skal fremtidens "helsehus" ha?  Hvordan er våre timeplaner og tilbud satt sammen?
* Hvem er vårt marked? Enkeltkunder, bedrifter, offentlige aktører. Hvordan når vi frem i B2B markedet?
* Folkehelse = Arbeidshelse. For å styrke folkehelsen må det settes sterkere fokus på økt arbeidshelse. Dette gir igjen betydelige forretningsmuligheter for private helseaktører. 
* Fremtidens bedriftshelsetjeneste, mere aktivitetsorientert og individorientert. Smart teknologi gir bedre løsninger, ansvarliggjøring av enkeltmennesket gir økt etterspørsel etter våre tjenester. 
* Hvordan innta en posisjon som en framtidig spiller i dette markedet? Hva må til for å for eksempel bli en tjenesteleverandør til NAV på ARR (arbeidsrettet rehabilitering), antatt gigantbudsjett i årene fremover
* Bort fra"ballongsalg"på gatehjørnet til anbudskamp på Mercell og Doffin