Christina Gjestvang

Foredrag: En av ti har vært medlem før, og melder seg inn igjen. Hvorfor? Aktivitet: Let`s go high and have some fun!

Christina Gjestvang er doktorgradsstipendiat ved Seksjon for idrettsmedisinske fag, NIH. Hun jobber med prosjektet "Treningssenterbransjen. – En arena for folkehelse. Hvem, hva og hvorfor?". Hun fullførte mastergrad ved NIH i 2013 med fordypning i fysisk aktivitet og helse, samt idrettsfysiologi.
Hun har jobbet over 10 år i treningssenterbransjen både som Personlig trener og gruppeinstruktør, og brenner for at flere skal kjenne på aktivitetsglede!

 

En av ti har vært medlem før, og melder seg inn igjen. Hvorfor?

Med bakgrunn i sitt doktorgradsprosjekt vil Christina presentere årsaker for utmeldelse og innmeldelse på treningssenter, motiver for trening blant utrente nye medlemmer, hvordan motivasjon varierer mellom de som trener vs. de som faller fra, samt se på praktiske tilnærminger. Dette fordraget passer for både deg som har lederstilling, eller personlig trener som ønsker å lære mer om hvordan du kan veilede dine kunder.

 

Let`s go high and have some fun!

Denne timen er en god gammel høypuls med fokus på aktivitetsglede og intensitet. Christina bruker flere ulike musikkstiler slik at hver enkelt deltaker opplever sin yndlingslåt. I tillegg vil hun vise deg i praksis hvordan du kan veilede intensitetsstyring til dine egne deltakere for å oppnå riktig intensitet, samtidig som aktivitetsgleden bevares.