Annett Victoria Stornæs

Så "flink" at en blir syk?

Annett er doktorgradsstipendiat ved NIH, Seksjon for idrettsmedisinske fag, og ser på sammenhengen mellom perfeksjonisme og helse hos ungdom på spesialiserte- og ordinære ungdomsskoler.
Hun har lang egenerfaring som idrettsutøver fra ung alder, med blant annet juniorlandslagserfaring i turn. Hun var landslagsutøver i Taekwon-do (ITF) i perioden 1997-2005; tre ganger Europamester og flere VM og EM medaljer.

 

Så "flink" at en blir syk?

I foredraget Så "flink" at en blir syk? tar Annett Victoria Stornæs for seg perfeksjonisme og sammenhengen mellom perfeksjonisme og (psykisk) helse. Hun vil også presentere funn fra doktorgradsprosjektet som er gjennomført på både spesialiserte ungdomsskoler for idrett, ballett og musikk, og ordinære skoler.