Anders Bakken

Idrettens sosiale posisjon i ungdomstida

Anders Bakken er ungdomsforsker og jobber på OsloMet - storbyuniversitetet. Han er leder av Ungdatasenteret og har det det faglige ansvaret for Ungdata-undersøkelsene, der ungdom over landet svarer på spørsmål om hvordan det er å vokse opp i Norge. Bakken har de siste årene jobbet med idrettsforskning og har ledet prosjektet "Idrettens sosiale posisjon blant ungdom i Norge". Han er særlig interessert i sosiale forskjeller knyttet til ungdoms oppvekst.

 

Idrettens sosiale posisjon i ungdomstida

Idretten står sterkt blant ungdom i Norge. De aller fleste har en eller annen gang deltatt i organisert i idrett gjennom barne- og ungdomsårene. Samtidig er det mange som slutter med organisert idrett. Noen begynner med andre former for trening, mens andre slutter helt å trene. I dette innlegget vil jeg presentere resultatene fra en stor undersøkelse blant ungdom i Norge, der vi har sett nærmere på hvor mange som slutter i organisert idrett - og hva slags trening de eventuelt begynner med. I innlegget vil jeg se nærmere på hvordan dette varierer mellom gutter og jenter og mellom ungdom med ulik sosial bakgrunn. Og i hvilken grad det er geografiske forskjeller mellom ulike deler av landet.