Utvalget for praktisk tilrettelegging av studier for studenter med funksjonsnedsettelser (UPT)

UPT er det organ ved høgskolen som er ansvarlig for praktisk tilrettelegging av studier for studenter med funksjonsnedsettelser.

Både studenter med fysiske og psykiske funksjonsnedsettelser kan ha behov for praktisk tilrettelegging av studiene. UPT har også ansvaret for tilrettelegging utover eksamenssituasjonen for studenter med lese- og skrivevansker.

UPT er en del av Læringsmiljøutvalget (LMU).

UPT har følgende sammensetning:

  • En vitenskapelig ansatt med spesiell kompetanse på fysisk aktivitet for personer med funksjonsnedsettelser, leder av UPT: Øyvind Førland Standal
  • Studentrepresentant: Ellen Kessel(er ikke tilstede i enkeltsaker)
  • Programansvarlig for første år bachelor i idrettsvitenskap: Per Haugen(kun tilstede i saker knyttet til 1BA).
  • Ansatt fra Studieseksjonen med særlig ansvar for oppfølgning av studenter med funksjonsnedsettelser, sekretær i UPT: Kristin Dybvad

Ekstra undervisning

UPT disponerer 50.000 kr pr. år til ekstra timelærere og til gjennomføring av eventuelle alternative undervisningsopplegg. Hvis du har behov for ekstra undervisning, fyller du og den aktuelle faglæreren ut søknadsskjemaet og leverer det til Studieseksjonen.