Læringsmiljøutvalget (LMU)

Læringsmiljø omfatter alle de store og små praktiske forhold som bør være gode for at studentene kan konsentrere seg om det faglige innholdet i studiene. Læringsmiljøet omfatter også det psykososiale miljøet.

I et godt læringsmiljø har for eksempel alle studenter tilgang til NIHs lokaler og aktiviteter uavhengig av funksjonshemning, luftkvaliteten er god og høgskolen har tiltak for å motvirke diskriminering av studenter osv.

Læringsmiljøutvalget er et lovpålagt organ for universiteter og høyskoler. Utvalget deltar i planlegging av alle tiltak som gjelder læringsmiljøet.

Les også informasjon om NIHs arbeid i forhold til Helse, miljø og sikkerhet.

Medlemmer i LMU

  • Kjetil Rønneberg, student. Leder i LMU.
  • Tony Danielsen, student.
  • Frode Sagedal, ansatt.
  • Bjørn Harald Olstad, ansatt.

Forslag til saker til læringsmiljøutvalget kan sendes til sekretær Kristin Dybvad.

Protokoll fra møtene 2017-2018

Protokoll fra møtene 2018-2019

Kontakt

Kristin Dybvad

Rådgiver

Telefon: +47 23 26 20 16