Tilrettelegging for studenter

Norges idrettshøgskole tilrettelegger studiene for studenter med funksjonsnedsettelse slik at de på lik linje med andre studenter kan ta høyere utdanning innen idrett.

Tilrettelegge
NIH tilrettelegger eksamen og undervisning for studenter med nedsatt funksjonsevne.

Tilrettelegging

Tilretteleggingen av studiene gjelder både aktivitetsfag og teoretiske fag. Innen aktivitetsfagene kan det være aktuelt med tilrettelegging av enkelte aktiviteter, eller at studentene blir prøvd i alternative aktiviteter. Innen de teoretiske fagene kan studentene søke om særordninger til eksamen. Studentene blir prøvd ferdighets- og kunnskapsmessig på lik linje med de øvrige studentene i henhold til studieplanens krav.

Særordninger til eksamen

Studenter som har behov for spesielle ordninger i forbindelse med eksamen må søke spesielt om dette. 

Bolig

Norges idrettshøgskole er tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). SiO har et godt utvalg tilrettelagte boliger for ulike typer funksjonshemminger. 

Kontakt

Kristin Dybvad

Rådgiver

Telefon: +47 23 26 20 16