Læringsmiljøutvalget (LMU)

Læringsmiljø omfatter alle de store og små praktiske forhold som bør være gode for at studentene kan konsentrere seg om det faglige innholdet i studiene. Læringsmiljøet omfatter også det psykososiale miljøet.

I et godt læringsmiljø har for eksempel alle studenter tilgang til NIHs lokaler og aktiviteter uavhengig av funksjonshemning, luftkvaliteten er god og høgskolen har tiltak for å motvirke diskriminering av studenter osv.

Læringsmiljøutvalget er et lovpålagt organ for universiteter og høyskoler. Utvalget deltar i planlegging av alle tiltak som gjelder læringsmiljøet.

 

Medlemmer i LMU

  • Kenneth Dvergedal, student, leder.
  • Tora Kristensen, student.
  • Hans-Eirik Hasvollseter-Jensen, ansatt.
  • Lars Harald Eide, ansatt.

Forslag til saker til læringsmiljøutvalget kan sendes til sekretær Kristin Dybvad.

Protokoll fra møtene 2020-2021

Protokoll fra møtene 2019-2020

Kontakt

Kristin Dybvad

Rådgiver

Telefon: +47 23 26 20 16