Utvalg og regelverk

Utvalg

Studentstyret

Studieutvalget

Læringsmiljøutvalget

Utvalget for praktisk tilrettelegging av studier for studenter med funksjonsnedsettelser

Regelverk

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges idrettshøgskole

Lov om universiteter og høyskoler

Retningslinjer om fusk 

Kontakt

Grethe Nilsen

Kontorsjef

Telefon: +47 23 26 20 18 / +47 908 44 031