Toppidrett og utdanning

Norges idrettshøgskole ønsker å legge til rette for studenter som ønsker å ta høyere utdanning og satse på idrett på toppnivå.

Hvem får innvilget toppidrettsstatus?

 • Lagidretter:
  • Utøvere/spillere i øverste divisjon i håndball, fotball eller ishockey (proffkontrakt med klubb)
  • Landslagsrepresentasjon i øvrige lagidretter
 • Individuelle idretter
  • Landslagsrepresentasjon eller satsningsgrupper i regi av særforbund
 • Mindre enn 100 FIS-poeng (langrenn)
 • Landslagstrener

Dagens tilrettelegging for studenter med toppidrettsstatus

 • NIH har en toppidrettsveileder som kan hjelpe deg med tilretteleggingen av studiene. 
 • Som toppidrettsstudent har du rett på en individuell tilpasset utdanningsplan, altså ta studiet over lengre tid.
 • Rett til å ta eksamen til utsatt avvikling eller eksamen der du er.
 • Ta igjen undervisningstimer med andre klasser eller grupper.
 • Tilrettelegging ved gruppeinnleveringer og praksisopphold.

Enkelte av studiene våre kan være vanskelig å la seg kombinere med toppidrett. Aktivitetsemnene på første året i våre bachelorstudier krever 80 % oppmøte, samt at faglærerutdannelsen og PPU krever 100 % oppmøteplikt i lærerpraksis. Bachelorstudiet i friluftsliv er også et studium som er vanskelig å følge og tilrettelegge, da det er en del av studiet som krever 100% oppmøte (turer, undervisning etc.). Krever din idrett mye reising bør du lese igjennom studieplanen og vurdere om dette kan la seg kombinere med din idrettssatsing eller ta kontakt med toppidrettsveileder Klaudia Jakobsen (k.k.j.jakobsen@nih.no).
Klaudia Jakobsen.

Hvordan kan jeg søke?

Du søker på vanlig måte om opptak til studier ved NIH gjennom Samordna opptak eller lokalt opptak. Når du har fått tilbud om studieplass og takket ja til denne, kan du søke om toppidrettsstatus innen 1. september.

Toppidrettsstatus gjelder for ett år av gangen

Du får innvilget toppidrettsstatus for det kommende året fra studiestart i august til 1.juli året etter. Du må hvert år søke om toppidrettsstatus og legge ved dokumentasjon i søknaden din.

Hvordan kan jeg søke?

Du søker på vanlig måte om opptak til studier ved NIH gjennom Samordna opptak eller lokalt opptak. Når du har fått tilbud om studieplass og takket ja til denne, søker du om toppidrettsstatus på våre nettsider

 

Hva er fristen for å søke om toppidrettsstatus?

1.september er fristen for å søke om toppidrettsstatus for det kommende året, det vil ikke være mulig å søke etter fristen. For en god tilrettelegging er det viktig at du søker tidlig, ta gjerne kontakt før studiestart.
Toppidrettsstatusen gjelder for ett studieår av gangen.

Kontakt

Klaudia Karina Jonskås Jakobsen

Rådgiver

Telefon: +47 23 26 20 19