Toppidrett og utdanning

Norges idrettshøgskole ønsker å legge til rette for studenter som ønsker å ta høyere utdanning og satse på idrett på toppnivå.

Hvem får innvilget toppidrettsstatus?

Du kan få innvilget toppidrettsutøverstatus dersom du representerer Norge internasjonalt, er utøver i elitedivisjon eller er tilknyttet en av Olympiatoppens satsingsgrupper. Du kan også søke toppidrettsstatus dersom du kan regnes som "morgendagens toppidrettsutøver" - altså at du er en ung utøver som er del av en langsiktig satsning med sikte på internasjonalt toppnivå innen din idrett.

Dagens tilrettelegging for studenter med toppidrettsstatus

  • NIH har en toppidrettsveileder som kan hjelpe deg med tilretteleggingen av studiene. 
  • Som toppidrettsstudent har du rett på en individuell tilpasset utdanningsplan, altså ta studiet over lengre tid.
  • Rett til å ta eksamen til utsatt avvikling eller eksamen der du er.
  • Ta igjen undervisningstimer med andre klasser eller grupper.
  • Tilrettelegging ved gruppeinnleveringer og praksisopphold.

Enkelte av studiene våre kan være vanskelig å la seg kombinere med toppidrett. Aktivitetsemnene på første året i våre bachelorstudier krever 80% oppmøte, samt at faglærerutdannelsen og PPU krever 100% oppmøteplikt i lærerpraksis. Bachelorstudiet i friluftsliv er også et studium som er vanskelig å følge og tilrettelegge, da det er en del av studiet som krever 100% oppmøte (turer, undervisning etc.).

Krever din idrett mye reising bør du lese igjennom studieplanen og vurdere om dette kan la seg kombinere med din idrettssatsing eller ta kontakt med toppidrettsveileder Klaudia Jakobsen.

Hvordan kan jeg søke?

Du søker på vanlig måte om opptak til studier ved NIH gjennom Samordna opptak eller lokalt opptak. Når du har fått tilbud om studieplass og takket ja til denne, kan du søke om toppidrettsstatus innen 1. september.

For en god tilrettelegging er det viktig at du søker tidlig, ta gjerne kontakt før studiestart. Det åpnes også opp for søknader i løpet av studieåret dersom du i denne perioden kan vise til resultater som kan innvilge deg toppidrettsstatus.

Toppidrettsstatusen gjelder for ett studieår av gangen.

 

Har du spørsmål angående tilrettelegging for toppidrettsutøvere, ta kontakt med Klaudia Jakobsen, tlf. 23 26 20 19 eller send e-post.

Søknad om toppidrettsstatus må ikke forveksles med NIF/Olympiatoppens Idrettens kvote. Studenter som har fått opptak ved NIH gjennom Idrettens kvote må søke om status som toppidrettsstudent dersom de ønsker tilrettelegging av studieløpet.

Kontakt

Klaudia Karina Jonskås Jakobsen

Rådgiver

Telefon: +47 23 26 20 19