Hvor mange studiepoeng?

For å være student ved NIH må du bestå ett bestemt antall studiepoeng innen en bestemt periode.

En jevn studiebelastning gir ofte bedre resultater og er å betrakte som et konkurranse-fortrinn av en fremtidig arbeidsgiver.

Normal progresjon for en heltidsstudent er å ta 60 studiepoeng i løpet av et studieår. En jevn belastning i løpet av studiet gjør at du har større forutsetning for å fullføre din utdanning på normert tid. Det er et konkurransefortrinn ved en jobbsøknad å vise til utdanning tatt på normert tid.

Du kan ta færre enn 60 studiepoeng, men du må oppfylle progresjonskravet for å beholde studieretten.
Du anbefales å informere Lånekassen om du planlegger å avlegge færre enn 60 studiepoeng i løpet av studieåret. Lån/stipend reguleres etter hvor mange studiepoeng du skal avlegge.

Viser til  forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges idrettshøgskole:
§ 16. Studierett og studieprogresjon

En student på lavere grads studier som ikke har inngått utdanningsplan med redusert progresjon, mister studieretten dersom studieprogresjonen er:

  • 30 studiepoeng eller mindre etter første studieår,
  • 60 studiepoeng eller mindre etter andre studieår,
  • 90 studiepoeng eller mindre etter tredje studieår,
  • 120 studiepoeng eller mindre etter fjerde studieår.

I tillegg må alle emner fra 1.år bachelor i idrettsvitenskap være bestått før studentene kan starte på 3. år bachelor i idrettsvitenskap.
Unntatt fra bestemmelsene om progresjon er studieprogram som er definert som deltidsstudier.

En student på mastergradsstudier som ikke har inngått utdanningsplan med redusert progresjon, mister studieretten dersom studieprogresjonen er

  • 30 studiepoeng eller mindre etter første studieår
  • mindre enn 60 studiepoeng etter andre studieår
  • mindre enn 120 studiepoeng etter tre år.

Studenter har rett til å inngå utdanningsplan med redusert progresjon. Årsaker kan være funksjonsnedsetting, særlig tyngende omsorgsoppgaver, toppidrettsstatus, graviditet, sykdom og skade som er til hinder for gjennomføring av undervisning, eller annen vektig grunn.

Kontakt

Grethe Nilsen

Grethe Nilsen

Kontorsjef

Telefon: +47 23 26 20 18 / +47 908 44 031