Smartere studievaner

Ønsker du å forbedre dine studievaner. Nedenfor finner du lenker til råd og tips rundt temaene tidsplanlegging, stressmestring, studieteknikk og akademisk skriving.

Ung dame bruker post-it lapper for å ordne oppgaver
Foto: Shutterstock.com

SIO

Ved betalt semesteravgift er du medlem i SIO og har dermed tilgang til SiOs tjenester.
SiO tilyr kurs i
• Stress- og studiemestring
o https://www.sio.no/helse/selvhjelp/stress-og-studiemestring
o https://www.sio.no/helse/ressurser/stress-og-studiemestring
Se oversikt over alle SiOs kurs

NIH

På biblioteket sine sider finner du mange gode råd til akademisk skriving
• https://www.nih.no/tjenester-og-verktoy/bibliotek/om-biblioteket/skriving/

NIH tilbyr også skriveveiledning. Skriveveileder kan hjelpe med følgende:
• lage en mal og et oppsett for oppgaven
• tolke spørsmålet/oppgaven og finne ut hva som er sentralt og få med i oppgaven
• lese gjennom utkast av oppgaver eller ferdige oppgaver for å gi tilbakemeldinger på struktur, språk, skrivefeil og APA
I koronatiden er dette tilbudet pr. e-post. E-postadresse: skriveveiledning@nih.no

Kontakt

Kristin Dybvad

Kristin Dybvad

Seniorrådgiver

Telefon: +47 23 26 20 16