Permisjon

Det er mulig for studenter som er i et studieløp å søke om permisjon fra studiene.

Rett til permisjon er regulert i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NIH §  17. Her står det følgende:

Studenter som har vært registrert på ett studieprogram ved Norges idrettshøgskole i minst ett semester og fullført minimum 10 studiepoeng innenfor det aktuelle studieprogrammet kan søke om permisjon.

Årsaker til permisjon kan være funksjonsnedsetting, særlig tyngende omsorgsoppgaver, toppidrettsstatus, graviditet, sykdom og skade som er til hinder for gjennomføring av undervisning, eller annen vektig grunn. Permisjon gis normalt bare for ett år.

 

Hvordan søke om permisjon

For å søke om permisjon fra studiene må student gjøre følgende:

Søknaden blir ikke behandlet før all nødvendig dokumentasjon har kommet NIH i hende. Studenten kan søke om permisjon i løpet av hele året.

En eventuell innvilgelse av permisjon har ikke tilbakevirkende kraft. Dvs. at permisjonsperioden vil tidligst kunne begynne fra datoen søknaden er mottatt av Studieseksjonen.
Alle dokumenter må være i .pdf format, og sendes som vedlegg.

Søknaden sendes per epost til: opptak@nih.no

Om du søker grunnet medisinske årsaker må søknadsskjema, samt andre dokumenter sendes per post til NIH, og ikke som vedlegg i en epost.

Kontakt

Opptakskontoret

E-post: opptak@nih.no
Telefon: 23 26 20 30
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12-14
i perioden 15. februar til 31. august