Tilrettelegging for studenter

Norges idrettshøgskole tilrettelegger for studenter med sykdom, funksjonsnedsettelser eller skader.

Tilrettelegge
NIH tilrettelegger eksamen og undervisning for studenter med nedsatt funksjonsevne.

Hvordan finne beste løsning?

Kom innom oss for en samtale, så finner vi ut hvilke tilbud som kan være aktuelle for deg. Ta kontakt med Kristin Dybvad.

Studenter med nedsatt funksjonsevne kan søke om tilrettelegging og få en vurdering av UPT.

Tilrettelagt eksamen

Har du behov for spesielle ordninger i forbindelse med eksamen må du søke spesielt om dette. Søknadsfristen er 15. september.

Tilrettelegging i aktivitetsfag

Innen aktivitetsfagene kan det være aktuelt med tilrettelegging av enkelte aktiviteter, eller at du blir vurdert i alternative aktiviteter.  Tilrettelegging skjer i samarbeid med emneansvarlig. Du blir vurdert ferdighets- og kunnskapsmessig på lik linje med de øvrige studentene i henhold til studieplanens læringsutbytte.

Forelesningsnotater på forhånd

Spør emneansvarlig om det er mulig å få notater før forelesninger hvis det kan hjelpe deg. Disse legges ut i Canvas.

Pensum på lyd

Du kan låne lydbøker av Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek NLB.
I emneplanen vil du kunne se hvilket pensum som er tilgjengelig hos NLB.

Skrive- og lesestøtteprogram

Lingdys er et lese- og skrivestøtteverktøy på norsk og engelsk som er utviklet for personer med dysleksi eller andre former for lese- og skrivevansker. Dette er tilgjengelig etter søknad om tilrettelegging ved eksamen.

Diktafoner til opptak av forelesninger kan lånes i Studieseksjonen.

Du som er under utdanning og har dokumentasjon på at du har spesifikke lese- og skrivevansker (f.eks. dysleksi) kan søke NAV hjelpemiddelsentral om Lingdys/Linright/Lingpilot.

Søknadsskjema skrivestøtteprogram NAV hjelpemiddelsentral

Mentorordning via NAV

Mentorordningen er et begrenset tilbud for deg som er student ved NIH. Dette et tiltak til studenter som fortrinnsvis har utdanningsstøtte via NAV. Har du støtte til utdanning fra NAV kan du ta kontakt med din saksbehandler i NAV og undersøke muligheten for å få mentor. Ordningen til NAV er tidsbegrenset, inntil 3 år. Les mer her.

Parkering

Det er god tilgang på parkeringsplasser ved campus.

Anlegg

Det er universell utforming av bygningsmassen. 

Bolig

Norges idrettshøgskole er tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). SiO har et godt utvalg tilrettelagte boliger for ulike typer funksjonshemminger. 

Kontakt

Kristin Dybvad

Rådgiver

Telefon: +47 23 26 20 16