Tilrettelegging for studenter

Norges idrettshøgskole tilrettelegger for studenter med sykdom, funksjonsnedsettelser, særskilte behov eller skader.

Tilrettelegge
NIH tilrettelegger eksamen og undervisning for studenter med nedsatt funksjonsevne.

Hvilken tilrettelegging trenger du?

 

Tilrettelegging til eksamen

Har du behov for spesielle ordninger i forbindelse med eksamen må du søke spesielt om dette. Søknadsfristen er 1. september.

Tilrettelegging i undervisning og aktivitetsfag

Kom innom for en samtale så finner vi ut hva som kan være en god løsning for deg. Ta kontakt med Kristin Dybvad.

Eksempler på tilrettelegging

Aktivitetsfag

Innen aktivitetsfagene kan det være aktuelt med tilrettelegging av enkelte aktiviteter, eller at du blir vurdert i alternative aktiviteter.  Tilrettelegging skjer i samarbeid med emneansvarlig. Du blir vurdert ferdighets- og kunnskapsmessig på lik linje med de øvrige studentene i henhold til studieplanens læringsutbytte.

Tilrettelagt utdanningsplan

Dersom du trenger mer tid på studieprogrammet

Permisjonsøknad

Er du hindret fra å gjennomføre studiet kan du søke permisjon

Forelesningsnotater på forhånd

Spør emneansvarlig om det er mulig å få notater før forelesninger hvis det kan hjelpe deg. Disse legges ut i Canvas.

Pensum på lyd

Du kan låne lydbøker av Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek NLB.
I emneplanen vil du kunne se hvilket pensum som er tilgjengelig hos NLB.

Skrive- og lesestøtteprogram

Lingdys er et lese- og skrivestøtteverktøy på norsk og engelsk som er utviklet for personer med dysleksi eller andre former for lese- og skrivevansker. Dette er tilgjengelig etter søknad om tilrettelegging ved eksamen.

Diktafoner til opptak av forelesninger kan lånes i Studieseksjonen.

Du som er under utdanning og har dokumentasjon på at du har spesifikke lese- og skrivevansker (f.eks. dysleksi) kan søke NAV hjelpemiddelsentral om Lingdys/Linright/Lingpilot.

Slik går du frem for å søke om skrivestøtteprogram NAV Hjelpemiddelsentral

Mentorordning via NAV

Mentorordningen er et begrenset tilbud for deg som er student ved NIH. Dette et tiltak til studenter som fortrinnsvis har utdanningsstøtte via NAV. Har du støtte til utdanning fra NAV kan du ta kontakt med din saksbehandler i NAV og undersøke muligheten for å få mentor. Ordningen til NAV er tidsbegrenset, inntil 3 år. Les mer om tilbudet, hvem kan få en mentor og hvor lenge på nav.no.

Praktisk tilrettelegging

Parkering

Det er god tilgang på parkeringsplasser ved campus. Det er egne plasser for funksjonshemmede.

Anlegg

Det er universell utforming av bygningsmassen. 
Reservasjon av lesesalplass/ stille arbeidsplass.

Bolig

Norges idrettshøgskole er tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). SiO har et godt utvalg tilrettelagte boliger for ulike typer funksjonshemminger. 

Kontakt

Kristin Dybvad

Kristin Dybvad

Seniorrådgiver

Telefon: +47 23 26 20 16