Veiledning og tilrettelegging

Veiledning og tilrettelegging

Studieavdelingen tilbyr studieveiledning og tilrettelegger for studenter med spesielle behov