Praktisk informasjon

Det er viktig å planlegge utvekslingsoppholdet godt, og få oversikt over alt som må ordnes før, under og etter oppholdet. Finansiering, godkjenning, bolig og visum er noe av det som må på plass. Husk at du er student ved NIH i perioden du er på utveksling. Du må derfor semesterregistrere deg og betale semesteravgift.

Før du reiser 

1. Søke til NIH innen 15.februar / 15.september

Informasjon om søknadsprosedyre finner du på våre nettsider under "hvordan søke". 

2. Søke til vertsinstitusjonen 

Når du får svar fra NIH om at du er innstilt til en plass, må du søke direkte til universitetet i utlandet. Internasjonalt kontor hjelper deg med dette. Det kan være ulike frister til de ulike institusjonene. Noen har frist tidlig i mars, andre har frist i juni. 

3. Finansiering 

Søk om støtte fra lånekassen når du har mottatt opptaksbrev fra institusjonen i utlandet. Du får vanlig basisstøtte og reisestipend. I tillegg får du stipend og lån som dekker skolepengene der det er nødvendig. 

Husk at du kan få språkstipend fra lånekassen hvis du skal studere på et annet språk enn Engelsk. 

Reiser du til et Europeisk universitet kan du få Erasmus+ stipend.

Reiser du til et Nordisk universitet kan du enten får Nordplus stipend eller Erasmus+ stipend. Ta kontakt med internasjonalt kontor får å vite hvilken støtte du kan søke om. 

Andre stipender og legater: 

  • Fulbright - tildeles studenter som ønsker å gjennomføre hel, eller del av, en master- eller doktorgrad i USA
  • Legathåndboka - guide til nyttige legater
  • Legatsiden - oversikt over støtteordninger til blant annet utenlandsstudier

4. Visum

Visumregler og prosedyrer varierer fra land til land, og det er lurt å sjekke dette så tidlig som mulig slik at du vet hvilke dokumenter som trengs. Å søke visum er ditt ansvar, og du bør kontakte ambassade til landet du skal reise til for å innhente oppdatert informasjon. 

Immigrasjonsmyndighetene i flere land krever økonomisk garanti. Lånebevis fra Lånekassen er tilstrekkelig. 

Canada - Skal du studere i Canada i mer enn seks måneder, må du  søke om studentvisum (Study Permit). Du søker online til Citizenship and Immigration Canada - det er et gebyr på ca 125 CAD. 

USA - Du trenger visum for å studere i USA, og du må ha mottatt opptaksbrev fra det amerikanske lærestedet før du kan søke. 
Slik søker du om studentvisum til USA.
Søknadsgebyr er for tiden US$ 160 (ca. NOK 1300) og behandlingstiden er 7-10 dager.

Australia - Alle som skal reise til Australia må ha visum ved innreise. Søknad om studentvisum koster fra AUD 550 (2016). Du kan søke om visum når du har fått endelig opptak fra lærestedet, takket ja til plassen og betalt eventuelle skolepenger eller depositum på skolepenger. Da vil lærestedet utstede en Confirmation of Enrollment (CoE) som du benytter i visumsøknaden.

5. Forsikring

Som utvekslingsstudent må du har helseforsikring som er gyldig i hele utvekslingsporioden.  

6. Bolig

Mange vertsinstitusjoner hjelper utvekslingsstudentene å finne bolig. Du finner informasjon om ordningene ved hvert universitet på våre avtalesider under "hvor kan du reise?

7. Semesterregistrering ved NIH

Husk at du må betale semesteravgift til NIH når du er på utveksling. 

Under oppholdet

1. Trygg i utlandet!  Alle NIH-studenter som reiser på studieopphold i utlandet må sette seg inn i NIHs råd for sikkerhet

2. Husk semesterregistrering før 1.desember for vårens emner! 

3. Sende inn "Confirmation of arrival"

Etter endt opphold 

Bestille karakterutskrift fra vertsinstitusjonen, og sende det til internasjonalt kontor ved NIH for godkjenning av utvekslingsoppholdet. 

Du trenger endelig godkjenning for å få innpasset de eksterne emnene i graden din ved NIH.