Søknadsskjema for utveksling

Her kan du søke om å bli nominert til en utvekslingsplass ved en av våre partnerinstitusjoner. Fristen for å søke om utveksling er 31.januar/15.mars eller 31.august/15.september

Fyll ut alle feltene i søknadskjemaet der det er aktuelt.  

Du kan legge inn inntil tre universiteter i søknaden i prioritert rekkefølge. Du vil bare bli godkjent som søker til en av disse. Husk å laste opp dokumentasjon på utdanning som ikke er tatt ved NIH, og dokumentasjon på språkkunnskaper. 

Dersom du har karakteren 4 eller bedre i engelsk fra videregående skole, er vitnemålet dokumentasjon på språkkunnskaper. 

Svar på søknaden vil bli gitt rundt 10 dager etter søknadsfristen. Det er viktig å takke ja til plassen, og følge med på informasjon om søknadsprosedyrene ved universitetet i utlandet. Dette kan variere fra sted til sted. 

Kontakt

Internasjonalt kontor

Mette Oftebro
E-post: utveksling@nih.no
Telefon: 23 26 20 34