Søknadsprosessen

Du søker om utvekslingsplass først til internasjonalt kontor på NIH, og så til universitetet i utlandet. Internasjonalt kontor hjelper deg igjennom hele prosessen

Utreise høstsemester

 • 31. januar: Utenfor Europa
 • 15. mars: Europa

Utreise vårsemester

 • 31. august: Utenfor Europa
 • 15. september: Europa

Søknadskjema

Før du søker

Start tidlig å planlegge utvekslingsoppholdet!  Trenger du hjelp for å valg av studiested eller emner? Ta kontakt med internasjonalt kontor og avtal en veiledningstime.

Krav for å søke

 • Opptak til bachelor eller master på NIH
 • Bestått hele basisåret i idrett ved NIH eller en annen institusjon
 • Karakterkrav: Mange partnere utenfor EU/EØS krever et snitt på C. Dette gjelder ikke de fleste Erasmus+ partnere.
 • Språkkrav: For alle partnere utenfor Europa og UK, der undervisningsspråket er engelsk, er det krav om minimum 4 eller bedre fra videregående skole, eller TOEFL / IELTS tester
  Ta kontakt med din vgs for å bestille en engelsk versjon av ditt vitnemål. 

Søknad om utvekslingsplass

1. Fyll ut nettskjema  for søknad om utvekslingsplass til NIH

 • Husk å laste opp dokumentasjon for engelskkunnskaper ved behov (vitnemål fra VGS på engelsk) og karakterutskrift fra andre læresteder i søknaden din dersom du har studert tidligere.
 • Internasjonalt kontor vurderer søknadene og nominerer til utvekslingsplass
 • Du vil motta svar innen noen dager etter søknadsfristen. Du må takke ja til plassen!

2. Søk direkte til  institusjonen i utlandet

 • Alle universiteter har egne frister. 
 • Ta kontakt med internasjonalt kontor på NIH. Vi hjelper deg!

Forhåndsgodkjenning av emner

Bachelorstudenter som reiser på utveksling i 4. eller 5.semester trenger ikke å søke om forhåndsgodkjenning.
 
Velger du å reise ut i et annet semester enn i det valgfrie  semesteret av bachelorgraden, eller som masterstudent, må emnene forhåndsgodkjennes av NIH. Det finnes et eget skjema for dette som leveres sammen med søknad om utvekslingsplass.

Kontakt

Internasjonalt kontor

Karoline Oftedal
E-post: utveksling@nih.no
Telefon: 23 26 20 34