Søknadsprosessen

Du søker om utvekslingsplass først til internasjonalt kontor på NIH, og så til universitetet i utlandet. Internasjonalt kontor hjelper deg igjennom hele prosessen

Søknadsfrister til NIH

 • 15. februar for utreise høst
 • 15. september for utreise vår

Søknadskjema

Før du søker

Start tidlig å planlegge utvekslingsoppholdet!  Trenger du hjelp med anbefalinger av kurs, tidspunkt og hvor du skal dra på utveksling, ta kontakt med internasjonalt kontor og avtal en veiledningstime.

Bestill vitnemålet ditt fra VGS på engelsk. Ta kontakt med din VGS i god tid før søknadsfristen! 

Krav for å søke

 • Opptak til bachelor eller master på NIH
 • Bestått hele basisåret i idrett ved NIH eller en annen institusjon
 • Du må normalt ha snitt på C. Mange Erasmus+ partnere har ikke dette kravet. Kontakt internasjonalt kontor for informasjon om unntak.
 • Dersom undervisningsspråket er engelsk er det krav om minimum 4 eller bedre fra videregående skole, eller TOEFL / IELTS tester

Søknad om utvekslingsplass

1. Fyll ut elektronisk søknad om utvekslingsplass til NIH

 • Husk å levere dokumentasjon for engelskkunnskaper (vitnemål fra VGS på engelsk) og studier fra andre læresteder til internasjonalt kontor innen fristen i tillegg til elektronisk søknad.
 • Internasjonalt kontor vurderer søknadene og nominerer til utvekslingsplass
 • Du vil motta svar innen noen dager etter søknadsfristen. Du må takke ja til plassen!

2. Søk må også direkte til  institusjonen i utlandet!

 • Alle universiteter har egne frister.
 • Internasjonalt kontor på NIH hjelper deg!

Forhåndsgodkjenning av emner

Bachelorstudenter som drar på utveksling i 4. eller 5.semester trenger ikke å søke om forhåndsgodkjenning.
 
Velger du å reise ut i et annet semester enn i det valgfrie femte semesteret av bachelorgraden, må emnene forhåndsgodkjennes av NIH. Det finnes et eget skjema for dette som leveres sammen med søknad om utvekslingsplass. Ta kontakt med internasjonalt kontor for valg av emner.

Kontakt

Internasjonalt kontor

Mette Oftebro
E-post: utveksling@nih.no
Telefon: 23 26 20 34