Søknadsprosessen

Du søker om utvekslingsplass først til internasjonalt kontor på NIH, og så til universitetet i utlandet. Internasjonalt kontor hjelper deg igjennom hele prosessen

Søknadsfrister til NIH

 • 15. februar for utreise høst
 • 15. september for utreise vår

Søknadskjema

Før du søker

Start tidlig å planlegge utvekslingsoppholdet!  Trenger du hjelp med anbefalinger av kurs, tidspunkt og hvor du skal dra på utveksling, ta kontakt med internasjonalt kontor og avtal en veiledningstime.

Krav for å søke

 • Opptak til bachelor eller master på NIH
 • Bestått hele basisåret i idrett ved NIH eller en annen institusjon
 • Du må normalt ha snitt på C. Mange Erasmus+ partnere har ikke dette kravet. Kontakt internasjonalt kontor for informasjon om unntak.
 • Dersom undervisningsspråket er engelsk er det krav om minimum 4 eller bedre fra videregående skole, eller TOEFL / IELTS tester

Søknad om utvekslingsplass

1. Fyll ut elektronisk søknad om utvekslingsplass til NIH

 • Husk å levere dokumentasjon for engelskkunnskaper og studier fra andre læresteder til internasjonalt kontor innen fristen i tillegg til elektronisk søknad.
 • Internasjonalt kontor vurderer søknadene og nominerer til utvekslingsplass
 • Du vil motta svar innen noen dager etter søknadsfristen. Du må takke ja til plassen!

2. Søk må også direkte til  institusjonen i utlandet!

 • Alle universiteter har egne frister.
 • Internasjonalt kontor på NIH hjelper deg!

Forhåndsgodkjenning av emner

Bachelorstudenter som drar på utveksling i 5.semester trenger ikke å søke om forhåndsgodkjenning.
 
Velger du å reise ut i et annet semester enn i det valgfrie femte semesteret av bachelorgraden, må emnene forhåndsgodkjennes av NIH. Det finnes et eget skjema for dette som leveres sammen med søknad om utvekslingsplass. Ta kontakt med internasjonalt kontor for valg av emner.
 

Etter at du har fått opptak

Søk om støtte fra lånekassen når du har mottatt opptaksbrev fra institusjonen i utlandet.

Søk om visum, dersom du skal til et land hvor dette kreves. Les om visumreglene på ambassadens nettsider.

Som utvekslingsstudent må du har forsikring som er gyldig i hele utvekslingsporioden.  Norske statsborgere som studerer i utlandet med lån og stipend fra Statens lånekasse, er automatisk medlem av Folketrygden. Du vil få tilsendt informasjon og trygdebevis fra Folketrygdekontoret for utenlandssaker. Hvis du ikke er norsk statsborger eller ikke får støtte fra Lånekassen, må du søke NAV om fortsatt medlemskap i studietiden.

ANSA er organisasjon for norske studenter i utlandet. De formidler forsikring og er en nyttig ressurs som alle som skal reise på utveksling bør benytte seg av.

Opplysningsskjema

Når du ankommer universitetet i utlandet må du sende oss opplysningsskjema og "Confirmation of arrival". Dette skal signeres av internasjonalt kontor ved partneruniversitetet. 

Kontakt

Internasjonalt kontor

E-post: utveksling@nih.no

Telefon: 23 26 20 34