USA - University of California Berkeley

UC Berkeley er et av USAs mest prestisjetunge universiteter. NIH har avtale med Department of Sociology som har et bredt utvalg av emner og holder høyt akademisk nivå. Universitetet ble grunnlagt i 1868 og har en stor campus i San Francisco Bay. Passer best for SPM

Campanile på UC Berkeley
The Campanile, klokketårnet, er et viktig landemerke på University of California Berkeley

15.februar - utreise høst

15.september - utreise vår

Om avtalen

Study abroad

Hvem kan søke?

Bachelorstudenter

Antall plasser

betalplasser - ubegrenset

Skolepenger

Tuition fees for study abroad studenter er ca 12.000 dollar per semester. Dette beløpet justeres hvert studieår.

Du kan søke støtte fra lånekassen til å dekke skolepengene, delvis med stipend og delvis med lån. Mer informasjon om dette finner du på lånekassens sider

Studietilbud

NIH studenter tar emner i sosiologi ved Department of Sociology

Undervisningsspråk

Engelsk

Krav om enten 4 eller bedre fra videregående skole, eller TOEFL / IELTS 

Engelsktesten må være tatt innen fristen 15.februar. Vær oppmerksom på at resultatene fra TOEFL og IELTS bare er gyldige i 2 år

Semesterinndeling

Høstsemester: september - desember

Vårsemester: januar - mai

Bolig

UC Berkeley bistår med å finne bolig

Visum

Du trenger visum for å studere i USA, og du må ha mottatt opptaksbrev fra det amerikanske lærestedet før du kan søke.
Slik søker du om studentvisum til USA.
Søknadsgebyr er for tiden US$ 160 (ca. NOK 1000) og behandlingstiden er 7-10 dager.

De amerikanske universitetene legger som regel opp til at studenter benytter enten F1 eller J1 visum. Vær oppmerksom på at studentvisum (både J1 og F1) medfører at man får en toårig "karantene" etter utvekslingsoppholdet før man kan søke om eventuell permanent arbeids- eller oppholdstillatelse i USA.
Karantenen gjelder bare dersom studenten mottok støtte fra offentlige kilder, f.eks. Lånekassen.

U.S. Embassy
Henrik Ibsens gate 48
0244 Oslo
Tlf. (sentralbord): 21 30 85 40 (mandag-fredag kl. 08-17)
E-post:  oslovisa@state.gov
U.S Embassy 

Aktuelle lenker

Department of Sociology

UC Berkeley Extension International programs

Kontakt

Internasjonalt kontor

Mette Oftebro
E-post: utveksling@nih.no
Telefon: 23 26 20 34