USA - Montana State University

Montana State University (MSU) er et statlig universitet som ble grunnlagt i 1893. Det ligger i Bozeman rett ved Rocky Mountains. NIH samarbeider med Department of Health and Human Development. Passer best for FAH og IBI

NIH studenter foran fjellene i Montana
Jenny og Frida fra FAH er på utveksling til Montana Foto:Jenny Aambø og Frida Forberg

15.februar - utreise høst

15.september - utreise vår

Om avtalen

Utvekslingsavtale

Hvem kan søke?

Bachelor- og masterstudenter

De tilbyr emner som passer for studenter på IBI og FAH.

Karakterkrav: minimum C i snitt

Antall plasser

Gratisplasser: 3 (prioritet vil ble gitt til IBI og FAH studenter)

Betalplasser: ubegrenset

Skolepenger

De som ikke får tildelt gratisplass må betale skolepenger. Tuition fees for study abroad studenter er på ca 11.500 dollar per semester.

Du kan søke støtte fra lånekassen til å dekke skolepengene, delvis med stipend og delvis med lån. Mer informasjon om dette finner du på lånekassens sider

Studietilbud

Departement of Health and Human Development ved MSU tilbyr emner innenfor områdene Health and Human Performance, Exercise Science, Kinesiology, og Food and Nutrition. 

Du finner en oversikt over de ulike emnene som tilbys innenfor hvert studieprogram i kurskatalogen

15 credits tilsvarer 30 studiepoeng

Undervisningsspråk

Engelsk

Krav om enten 4 eller bedre fra videregående skole, eller TOEFL / IELTS tester

Engelsktesten må være tatt innen fristen 15.februar. Vær oppmerksom på at resultatene fra TOEFL og IELTS bare er gyldige i 2 år

Semesterinndeling

Høstsemester: august - desember

Vårsemester: januar - mai

Bolig

MSU tilbyr boliger for innreisende studenter

Visum

Du trenger visum for å studere i USA, og du må ha mottatt opptaksbrev fra det amerikanske lærestedet før du kan søke.
Slik søker du om studentvisum til USA.
Søknadsgebyr er for tiden US$ 160 (ca. NOK 1000) og behandlingstiden er 7-10 dager.

De amerikanske universitetene legger som regel opp til at studenter benytter enten F1 eller J1 visum. Vær oppmerksom på at studentvisum (både J1 og F1) medfører at man får en toårig "karantene" etter utvekslingsoppholdet før man kan søke om eventuell permanent arbeids- eller oppholdstillatelse i USA.
Karantenen gjelder bare dersom studenten mottok støtte fra offentlige kilder, f.eks. Lånekassen.

U.S. Embassy
Henrik Ibsens gate 48
0244 Oslo
Tlf. (sentralbord): 21 30 85 40 (mandag-fredag kl. 08-17)
E-post: oslovisa@state.gov
U.S Embassy

Aktuelle lenker

Montana State University

Department for Health and Human Developement

International Office

Kontakt

Internasjonalt kontor

Mette Oftebro
E-post: utveksling@nih.no
Telefon: 23 26 20 34