Canada - University of Ottawa

Universitetet i Ottawa er ett av Canadas største universitet. uOttawa er et tospråklig universitet med både engelsk og fransk som offisielle undervisningsspråk. NIH samarbeider med School of Human Kinetics. Passer best for SPM og TCI

15.februar - utreise høst

15.september - utreise vår

Om avtalen

Utvekslingsavtale

Hvem kan søke?

Bachelor- og masterstudenter

De tilbyr emner som passer spesielt godt for studenter på SPM og TCI

Masterstudenter på Sport Management kan ta 1. og/eller 2.semester ved uOttawa. Ta kontakt med seksjon for kultur og samfunn eller internasjonalt kontor for mer informasjon

Karakterkrav: Minimum C i snitt for bachelor og opp mot B for master

Antall plasser

Gratisplasser - 10 plasser per år

Studietilbud

NIH studenter nyter godt av det gode samarbeidet mellom School of Human Kinetics og flere fagmiljøer ved NIH. Både bachelor- og masterstudenter blir godt mottatt blir gitt spesielt gode vilkår.

uOttawa tilbyr emner som er spesielt interessante for SPM og TCI studenter.

Masterstudenter i Sport Management kan ta forhåndsgodkjente emner som vil erstatte 1.året ved NIH. 

Vil du begynne på master ved NIH og ønsker å ta 1.semester ved uOttawa, må du først søke om utvekslingsplass innen 15.februar, og så om opptak til master ved NIH. Det er bare de som kvalifiserer for opptak til master ved NIH som vil få få utvekslingsplass.

Bachelor: 15 credits tilsvarer 30 studiepoeng

Master: 9 credits tilsvarer 30 studiepoeng

Undervisningsspråk

Engelsk

Krav om enten 4 eller bedre fra videregående skole, eller TOEFL / IELTS tester

Engelsktesten må være tatt innen fristen 15.februar. Vær oppmerksom på at resultatene fra TOEFL og IELTS bare er gyldige i 2 år

Semesterinndeling

Høstsemester: September - desember

Vårsemester: Januar - mai

Bolig

uOttawa har tilbud om boliger for internasjonale studenter som søker innen angitt frist.

ETA

Alle innreisende til Canada må ha godkjent ETA (Eletronic Travel Aurhorization). Her kan du se hvor og hvordan du kan søke.

Visum

Dersom du skal studere i Canada i mer enn 6 måneder må du ha visum. Dersom du skal studere i Canada mindre enn 6 måneder trenger du kun oppholdstillatelse (dette ordnes etter ankomst). Pass og opptaksbrev fra lærestedet er tilstrekkelig dokumentasjon ved innreise.

 

Aktuelle nettsider

uOttawa

International Office på uOttawa

School of Human Kinetics

Kontakt

Internasjonalt kontor

Mette Oftebro
E-post: utveksling@nih.no
Telefon: 23 26 20 34