Nord-Amerika

NIH har flere utvekslingsavtaler med anerkjente universiteter i USA og Canada.