Utveksling på master

Gjennom utveksling får du økt utbytte av utdanningen, både faglig og personlig. Du møter de beste fagmiljøene innenfor idrett.

Hvor kan du reise?

NIH har valgt ut noen partneruniversitet vi anbefaler for våre masterstudenter. Det er også mulig å reise til partnere som ikke er med på listen under. Gå inn på universitetenes hjemmesider og undersøk hvilket emnetilbud de har, og om dette kan være spennende for deg. Her finner du en fullstendig liste over alle våre partnere

Husk at alle emnene må forhåndsgodkjennes før utvekslingsoppholdet kan gjennomføres. Emnetilbudet ved partneruniversitetene kan variere noe fra år til år, og vi kan derfor ikke garantere at utveksling er mulig selv om universitetet er anbefalt av oss.  

University of Ottawa har et tilbud for masterstudenter i kultur og samfunn i enten 1. og/eller 2. semester. 

Aarhus universitet  er med i  Skandinavisk nettverk for elite idrett og tilbyr emnepakker for masterstudenter innenfor fysisk prestasjonsevne og Coaching og psykologi som ønsker et spesielt fokus på eliteidrett. 

University of Alberta har et spennende fagtilbud som passer for masterstudenter på Coaching og psykologi, fysisk prestasjonsevne og idrettsmedisin

Ta kontakt med internasjonalt kontor for mer informasjon om tilbudet ved disse universitetene, eller andre universitet NIH har avtale med. 

Når kan du reise og hvordan søke? 

Det er vanlig å reise på utveksling i enten 1. eller 2. semester av masterprogrammet. 
Dersom du ønsker å reise ut i 1.semester må du søke om opptak til master samtidig som du søker om utvekslingsplass, innen 15.februar.
Du vil da bli vurdert for opptak til master før det ordinære opptaket. Opptakskriteriene vil være som for ordinært opptak, men karakterkravet er satt til et B snitt. 

Ønsker du å reise på utveksling i 2.semester, må du søke om utvekslingsplass innen 15.september

Kontakt

Internasjonalt kontor

Mette Oftebro
E-post: utveksling@nih.no
Telefon: 23 26 20 34