Utveksling på master

Gjennom utveksling får du økt utbytte av utdanningen, både faglig og personlig. Du møter de beste fagmiljøene innenfor idrett.

Utreise høstsemester:

  • 31. januar: Utenfor Europa
  • 15. mars: Europa

Utreise vårsemester:

  • 31. august: Utenfor Europa
  • 15. september: Europa

Hvor kan du reise?

Som masterstudent har du mange muligheter til å reise på utveksling. Gå inn på hver avtaleside for å se om universitetet tilbyr masterutveksling. 

NIH har valgt ut noen partneruniversitet vi anbefaler spesielt for våre masterstudenter. Denne listen er ikke uttømmende. Ta gjerne kontakt med internasjonalt kontor eller din programleder for mer informasjon. 

University of Ottawa har et tilbud for masterstudenter i kultur og samfunn i enten 1. og/eller 2. semester. 

Aarhus universitet  er med i  Skandinavisk nettverk for elite idrett og tilbyr emnepakker for masterstudenter innenfor fysisk prestasjonsevne og Coaching og psykologi som ønsker et spesielt fokus på eliteidrett. 

University of Alberta har et spennende fagtilbud som passer for masterstudenter på Coaching og psykologi, fysisk prestasjonsevne og idrettsmedisin

Husk at du må få emnene forhåndsgodkjent før utvekslingsoppholdet kan gjennomføres. Emnetilbudet ved partneruniversitetene kan variere noe fra år til år, og vi kan derfor ikke garantere at utveksling er mulig selv om universitetet er anbefalt av oss.  

Når kan du reise og hvordan søke? 

Det er vanlig å reise på utveksling i enten 1. eller 2. semester av masterprogrammet. 
Dersom du ønsker å reise ut i 1.semester må du søke om opptak til master samtidig som du søker om utvekslingsplass, innen 31. januar.
Du vil da bli vurdert for opptak til master før det ordinære opptaket. Opptakskriteriene vil være som for ordinært opptak, men karakterkravet er satt til et B snitt. 

Ønsker du å reise på utveksling i 2.semester, må du søke om utvekslingsplass innen 31. august/ 15. september.

Kontakt

Internasjonalt kontor

Mette Oftebro
E-post: utveksling@nih.no
Telefon: 23 26 20 34