Australia - University of Queensland

University of Queensland (UQ) tilhører den prestisjetunge Group of Eight, en gruppe av høyt rangerte universiteter i Australia. UQs store og grønne campus ligger litt utenfor sentrum i Brisbane. Passer best for FAH, IBI og TCI

Om avtalen

Study Abroad

Hvem kan søke?

Bachelorstudenter

University of Queensland (UQ) tilbyr emner som passer for studenter på IBI, FAH, TCI og SPM. Spesielt anbefalt for IBI og FAH.

Karakterkrav: minimum C i gjennomsnitt

Antall plasser

betalplasser - ubegrenset

Skolepenger

Tuition fees for study abroad studenter er AUD 11.700 per semester (satser for 2017).  International Student Tuition Fees Rates

Du kan søke støtte fra lånekassen til å dekke skolepengene, delvis med stipend og delvis med lån. Mer informasjon om dette finner du på lånekassens sider.

Studietilbud

University of Queensland tilbyr emner innenfor fysisk aktivitet og helse, og idrettsbiologi. Vi anbefaler derfor UQ sterkt for IBI og FAH studenter.

NIH studenter kan velge emner fra bachelorprogrammene. I tillegg kan du velge emner som tilbys ved andre fakulteter ved UQ. 

8 credits tilsvarer 30 studiepoeng (4 kurs á 2 credits)

Undervisningsspråk

Engelsk
Krav om enten 4 eller bedre fra videregående skole, eller TOEFL / IELTS

Engelsktesten må være tatt innen fristen 15.februar. Vær oppmerksom på at resultatene fra TOEFL og IELTS bare er gyldige i 2 år.

Semesterinndeling

Australia begynner sitt studieår i februar. Vårt høstsemester er derfor deres 2. semester.

Semester 1: februar - juni

Semester 2: midten av juli - midten av november

Bolig

University of Queensland bistår med å finne bolig for sine innreisende studenter

Visum

Alle som skal reise til Australia må ha visum ved innreise. Studenter som skal studere i Australia i mer enn tre måneder trenger studentvisum. Det er en kostnad forbundet med visumsøknaden (AUD 575). Les mer om visum og visumkostnader hos Department of Immigration and Citizenship (ekstern lenke).

Du kan søke om visum når du har fått endelig opptak fra lærestedet, takket ja til plassen og betalt eventuelle skolepenger eller depositum på skolepenger. Da vil lærestedet utstede en Confirmation of Enrollment (CoE) som du benytter i visumsøknaden.

Visumsøknaden er online (ekstern lenke). En bekreftelse knyttet til passnummeret ditt blir sendt på e-post. Du kan bli bedt om å sende inn ytterligere dokumentasjon hvis du for eksempel har oppholdt deg i såkalte høyrisikoland den siste tiden eller lider av kroniske sykdommer.

Aktuelle nettsider

University of Queensland

Informasjon for Study Abroad studenter

School of Human Movement Studies