Australia - University of Canberra

University of Canberra er Australias hovedstadsuniversitet. De har rundt 11.000 studenter fordelt på 4 fakultet. Sport and Exercise Science ligger under Faculty of Health. Passer best for SPM og TCI

Om avtalen

Study Abroad

Hvem kan søke?

Bachelorstudenter

De tilbyr emner som passer for studenter på TCI, SPM, IBI og FAH

Karakterkrav: minimum C i gjennomsnitt

Antall plasser

betalplasser - ubegrenset

Skolepenger

Tuition fees for study abroad studenter er  8.500 AUD per semester (satser for 2017). International Student Tuition Fees Rates

Du kan søke støtte fra lånekassen til å dekke skolepengene, delvis med stipend og delvis med lån. Mer informasjon om dette finner du på lånekassens sider.

Studietilbud

University of Canberra tilbyr emner innenfor Sport & Exercise Science og Sport Management.  De har spesielt fokus på idrettspsykologi og sport management

12 credits tilsvarer 30 studiepoeng (4 kurs á 3 credits)

Undervisningsspråk

Engelsk
Krav om enten 4 eller bedre fra videregående skole, eller TOEFL / IELTS 

Engelsktesten må være tatt innen fristen 15.februar. Vær oppmerksom på at resultatene fra TOEFL og IELTS bare er gyldige i 2 år.

Semesterinndeling

Australia begynner sitt studieår i februar. Vårt høstsemester er derfor deres 2.semester.

Semester 1: februar - mai

Semester 2: august - november

Bolig

University of Canberra garanterer bolig for sine innreisende studenter

Visum

Alle som skal reise til Australia må ha visum ved innreise. Studenter som skal studere i Australia i mer enn tre måneder trenger studentvisum. Det er en kostnad forbundet med visumsøknaden (AUD 575). Les mer om visum og visumkostnader hos Department of Immigration and Citizenship (ekstern lenke).

Du kan søke om visum når du har fått endelig opptak fra lærestedet, takket ja til plassen og betalt eventuelle skolepenger eller depositum på skolepenger. Da vil lærestedet utstede en Confirmation of Enrollment (CoE) som du benytter i visumsøknaden.

Visumsøknaden er online (ekstern lenke). En bekreftelse knyttet til passnummeret ditt blir sendt på e-post. Du kan bli bedt om å sende inn ytterligere dokumentasjon hvis du for eksempel har oppholdt deg i såkalte høyrisikoland den siste tiden eller lider av kroniske sykdommer.

Aktuelle nettsider

University of Canberra

Sport and Exercise Science