University of Jyväskylä

University of Jyväskylä ligger i midt i hjertet av Finland. Dette er det eneste universitet i Finland som har egen fakultet innenfor idrettsvitenskap. De har et bredt og spennende emnetilbud. De tilbyr også sommerskole som kan være første stopp på utvekslingsreisen andre steder i verden

Om avtalen

Erasmus+ og Nordplus

Hvem kan søke?

Bachelor- og masterstudenter

De tilbyr emner på engelsk som passer for SPM, TCI, IBI og FAH

Antall plasser

2 per semester

Studietilbud

De har et omfattende tilbud på engelsk for bachelorstudenter. Dette tilbudet går inn under Non-degree studies

De har også flere masterprogrammer som er åpne for våre masterstudenter innenfor SPM, IBI og TCI

30 ECTS tilsvarer 30 studiepoeng

Sommerskolen

University of Jyväskylä tilbyr sommerskole for internasjonale studenter.
NIH studenter kan ta to kurs innenfor idrettsvitenskap på til sammen 8 studiepoeng. Disse går over to uker i mai/juni.

Dersom du planlegger å reise på utveksling på høstsemesteret, kan det være lurt å ta sommerkurs først.

Summer School in Human Sciences ved University of Jyväskylä - søknadsfrist 1.mars

Du kan søke  om Nordplus stipend for de to ukene i Jyväskylä.

Semesterinndeling

Høstsemester: september til midten av desember

Vårsemester: januar til midten av juni

Bolig

Jyväskylä garanterer bolig for innreisende utvekslingsstudenter. De tilbyr også bolig for studenter til sommerskolen

Aktuelle nettsider

Universitetet i Jyväskylan