Syddansk universitet

Syddansk Universitet har 5 campus-områder; i Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg og Slagelse. Odense er den største med 12 000 studenter. Selve byen Odense har ca. 185 000 innbyggere og ligger midt på Fyn, to timer med tog fra København

Om avtalen

Erasmus+ og Nordplus

Du vil motta stipend enten som Erasmus+ og som Nordplus student.

Hvem kan søke?

Bachelor- og masterstudenter

Antall plasser

2 Erasmus+ plasser

Ubegrenset antall plasser innen Nordplus

Studietilbud

Spennende studieprogram og emner innenfor de fleste studieretningene.
TCI, IBI og FAH kan ta emner ved Institut for Idræt og Biomekanik

Undervisningsspråk

Dansk

Semesterinndeling

Studieåret er inndelt i to semestre:

Høstsemester: september til desember/januar (eksamen)

Vårsemester: februar til juni

Bolig

Syddansk universitet garanterer bolig dersom man søker innen fristen 1.mai.

Aktuelle nettsider 

Syddansk universitet

Institut for Idræt og Biomekanik

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Hvordan søke

Du søker til internasjonalt kontor ved NIH innen fristen 15.februar/15.september

Kontaktpunkt

Internasjonalt kontor