Syddansk universitet

Syddansk Universitet har 5 campus-områder; i Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg og Slagelse. Institut for Idræt og Biomekanik ligger i Odense. den største campusen med 12 000 studenter.

15.februar - utreise høst

15.september - utreise vår

Om avtalen

Erasmus+ og Nordplus

Du vil motta stipend enten som Erasmus+ og som Nordplus student.

Hvem kan søke?

Bachelor- og masterstudenter. 

De tilbyr emner som passer for TCI/TI/IBI/FAH/THP 

Antall plasser

2 Erasmus+ plasser

Ubegrenset antall plasser innen Nordplus

Studietilbud

Institut for Idræt og Biomekanik har spennende studieprogram og emner innenfor de fleste studieretningene.

Undervisningsspråk

Dansk

Semesterinndeling

Studieåret er inndelt i to semestre:

Høstsemester: september til desember/januar (eksamen)

Vårsemester: februar til juni

Bolig

Syddansk universitet garanterer bolig dersom man søker innen fristen 1.mai.

Aktuelle nettsider 

Syddansk universitet

Institut for Idræt og Biomekanik

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Hvordan søke

Du søker til internasjonalt kontor ved NIH innen fristen 15.februar/15.september

Kontakt

Internasjonalt kontor

Mette Oftebro
E-post: utveksling@nih.no
Telefon: 23 26 20 34