Sverige - Malmø Universitet

Studietilbudet passer til alle studieprogrammer, både på bachelor- og på masternivå.

Utreise høstsemester:

 • 31. jaunuar: USA/ Canada/ Australia
 • 15. mars: alle andre land

Utreise vårsemester:

 • 31. august: USA/ Canada/ Australia
 • 15. september: alle andre land

Om avtalen

 • Erasmus+
  Erasmus-kode: S MALMO 01
 • Beliggenhet: Malmø, Sverige

Nivå

 • Bachelor
 • Master

Passer for

 • Alle studieprogrammer

Anbefales spesielt for

 • Trening, helse og prestasjon (THP)
 • Trenerrollen og idrettspsykologi (TI)
 • Sport Management (SPM)

Karakterkrav

 • Bachelornivå: Det er ingen spesifikke karakterkrav for å reise til våre partnere i Europa. Søkere vil  bli vurdert individuelt. 
 • Masternivå: Minimum "C" i gjennomsnitt. Dine bachelorkarakterer fra NIH brukes som grunnlaget for beregning av gjennomsnittet.

Antall plasser

2 plasser per semester 

Valg av emner

Sjekk aktuelle emner.
Alle emner er tilgjengelige for NIH studenter.

30 ECTS gir 30 studiepoeng

Undervisningsspråk

 • Engelsk. Dine engelskkunnskaper må tilsvare nivå B2. Sjekk Europass - egenevaluering)
 • Svensk. Det er ingen språkkrav for studenter som har et skandinavisk språk som morsmål dersom du kun skal ta emner på svensk.

Semesterinndeling

 • Høst: slutten av august – midten av januar
 • Vår: midten av januar  – begynnelsen av juni  

Bolig

Universitetet tilbyr bolig for innreisende studenter.

Aktuelle nettsider

Malmø Universitet
Erasmus+ 

 

Kontakt

Internasjonalt kontor

Mette Oftebro
E-post: utveksling@nih.no
Telefon: 23 26 20 34