Nordplus idrott

Nordplus er et stipendprogram for utveksling av lærere og studenter i høyere utdanning innen norden. Programmet har som mål å styre det nordiske utdanningsfellesskapet

Norges idrettshøgskole er sammen med 13 andre universiteter og høgskoler i Sverige, Danmark, Finland, Island og Norge med i Nordplus-nettverket innen idrett.

Nordplus stipend gis til studieopphold på enten et helt semester, eller kortere "ekspress" opphold på noen uker. 

 

Følgende institusjoner er deltakere i Nordplus-programmet

Danmark:
København universitet

Syddansk universitet

Aarhus universitet

Finland:

Jyväskylä universitet

Island:

Háskóli Island (university of Island)

Sverige

Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm

Örebro universitet

Umeå universitet

Malmö högskola

Växjö universitet

Göteborgs universitet

Norge

Høgskolen i Telemark

Høgskolen i Sogn og Fjordane

Universitetet i Agder

Norges idrettshøgskole