Københavns universitet

Københavns Universitet er Danmarks største utdanningsinstitusjon, og et av Nord-Europas eldste universiteter, grunnlagt i 1479. Institut for Idræt og Ernæring tilbyr utdanning innenfor ernæring, humanfysiologi og idrett.

Om avtalen

Nordplus

Hvem kan søke?

Bachelor- og masterstudenter

De tilbyr emner som passer godt for studenter på IBI og FAH

Antall plasser

flere plasser

Studietilbud

De tilbyr bachelor og kandidatutdanning i idrett der NIHs studenter kan ta emner tilsvarende 30 studiepoeng.

Undervisningsspråk

Dansk

Semesterinndeling

høstsemester: september til begynnelsen av januar.

vårsemester: begynnelsen av februar til slutten av juni.

Bolig

København bistår med bolig, men gir ingen boliggaranti.

Aktuelle nettsider

Informasjon til utvekslingsstudenter

Institut for Idræt og Ernæring

Hvordan søke

Du søker til internasjonalt kontor ved NIH innen fristen 15.februar/15.september.

Kontaktpunkt

Internasjonalt kontor