Finland - University of Jyväskylä

University of Jyväskylä ligger midt inne i hjertet av Finland. De tilbyr spennende emner som passer for alle studieretninger

 

15.februar - utreise høst

15.september - utreise vår

Om avtalen

Erasmus+

Hvem kan søke?

Bachelor- og masterstudenter

Alle studieretninger

Antall plasser

2 plasser per semester

Studietilbud

Spennende studietilbud på engelsk innenfor alle studieretninger, både på bachelor og master

Noen eksempler på kurs som tilbys på engelsk:

  • Physiological and Biomechanical Applications in Physiotherapy Science
  • Basics of Epidemiology
  • Planning and Implementation of Sport Events
  • Sport and Economics
  • Psychology of Coaching
  • Measurement of Neuromuscular Function and Performance
  • og mye mer

Sommerskolen i Jyväskylä er populær blant studenter på NIH som skal reise på utveksling i høstsemesteret. Man kan ta kurs over to uker og få 6-8 studiepoeng, og ta ett kurs mindre utveksling.

Eksempler på kurs er "Organization and Role of Sport in the EU and its Members states", "Physical Activity, Sport, Health and Health Promotion - International Perspectives" og "Sport Marketing". 

Søknadsfrist er 1.mars! - søk direkte til Jyväskylä 

Undervisningsspråk

Engelsk og finsk

Det er krav om at søkere har franskkunnskaper som tilsvarer B2 nivå. Europass - egenevaluering

Semesterinndeling

Studieåret er inndelt i to semestre:

høstsemester: september - desember

Vårsemester: januar - juni

Bolig

 har boliger for internasjonale studenter.

Aktuelle nettsider

University of Jyväskylä

Kontakt

Internasjonalt kontor

Mette Oftebro
E-post: utveksling@nih.no
Telefon: 23 26 20 34