Aarhus universitet

Aarhus universitet ble etablert i 1928 og er ranket blant verdens 100 beste universiteter. Universitetets campus ligger nær sentrum av Aarhus som er Danmarks nest største by med ca. 250 000 innbyggere

15.februar - utreise høst

15.september - utreise vår

Om avtalen

Erasmus+ og Nordplus

Hvem kan søke?

Bachelor- og masterstudenter

De tilbyr emner som passer godt for studenter på TCI/TI/IBI/FAH/THP

Antall plasser

3 per semester

Studietilbud

De tilbyr bachelor og kandidatutdanning i idrett der NIHs studenter kan ta emner tilsvarende 30 studiepoeng.

Aarhus universitet er med i Skandinavisk nettverk for eliteidrett er blant annet NIH og Universitetet i Gøteborg er med. Masterstudenter innenfor fysisk prestasjonsevne og coaching og psykologi kan ta forhåndgodkjente pakker ved Aarhus universitet. 
Ta kontakt med internasjonalt kontor for mer informasjon.

Undervisningsspråk

Dansk 

Semesterinndeling

høstsemester: midten av august til begynnelsen av januar.

vårsemester: begynnelsen av februar til slutten av juni.

Bolig

Aarhus bistår med bolig, men gir ingen boliggaranti.

Aktuelle nettsider

Informasjon til utvekslingsstudenter

Institut for folkesundhed 

Kontakt

Internasjonalt kontor

Mette Oftebro
E-post: utveksling@nih.no
Telefon: 23 26 20 34