Norden

Du kan reise som Nordplus eller Erasmus+ student til våre nordiske partnere.

Nordplus idrott

Nordplus Idrott er et stipendprogram for utveksling av studenter og ansatte