Storbritannia - Liverpool John Moores University

Passer for: BATHP, BATI og BASPM / Undervisningsspråk: Engelsk

Utreise høstsemester:

 • 31. januar: Utenfor Europa
 • 15. mars: Europa

Utreise vårsemester:

 • 31. august: Utenfor Europa
 • 15. september: Europa

Om avtalen 

Brexit - hva betyr det for deg? 

 • Visum: alle som skal være i Storbritannia i mer enn 6 måneder må søke om visum
 • Erasmus stipend: NIH studenter vil få Erasmus stipend til og med høsten 2022. 

For mer informasjon, se regjeringen.no

Nivå

 • Bachelor
 • Master

Passer for

 • Alle studieprogram

Anbefales spesielt for

 • Bachelor i trening, helse og prestasjon (BATHP)
 • Bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi (BATI)
 • Bachelor i Sport Management (BASPM)

Karakterkrav

 • Bachelor: Minimum "C" i gjennomsnitt. Dine bachelorkarakterer fra NIH brukes som grunnlaget for beregning av gjennomsnittet.

 • Master: Minimum "B" i gjennomsnitt. Dine bachelorkarakterer fra NIH brukes som grunnlaget for beregning av gjennomsnittet.

 • 4 eller bedre i engelsk fra VGS, eller TOEFL / IELTS 

Antall plasser

2 plasser per semester (gratisplasser) 

Valg av emner

Studietilbudet innen idrettsvitenskap tilbys på to ulike Campuser. 
School of Sport and Exercise Science og Liverpool Business School

NIHs studenter kan velge emner fra studieprogrammer innen: 

 • Science and Football
 • Sport and Exercise Science
 • Sport Psychology
 • Disability Sport Coaching and Developement
 • Sport and Nutrition
 • Sport Business

60 credits tilsvarer 30 studiepoeng

Undervisningsspråk

 • Engelsk
  Krav om enten 4 eller bedre fra VGS, eller TOEFL IELTS - tester  som tilbys ved Folkeuniversitetet.
  Engelsktesten må være tatt innen fristen 15.februar. Vær oppmerksom på at resultatene fra TOEFL og IELTS bare er gyldige i 2 år.

Semesterinndeling

 • Høst: september - desember/januar
 • Vår: februar - juni

Bolig

Liverpool John Moores tilbyr boliger for internasjonale studenter.

Aktuelle nettsider

Liverpool John Moores University
International Office

Kontakt

Internasjonalt kontor

Mette Oftebro
E-post: utveksling@nih.no
Telefon: 23 26 20 34