Erasmus+

Erasmus+ - stipender for student- og ansattutveksling

Hva er Erasmus+?

Som Erasmus+ student kan du studere i 3 - 12 måneder ved et europeisk universitet som en del av din grad hjemme. 

Du må reise til en av våre Europeiske samarbeidspartnere

Studenter som får plass på dette programmet vil kunne motta Erasmus+ stipend under utvekslingsoppholdet sitt.

  • € 460 per utvekslingsmåned til Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italia, Liechtenstein, Sverige, UK og Østerrike
  • € 410 per utvekslingsmåned til andre land i EU.

Praksis i Erasmus+

Du kan også få støtte til praksisopphold inntil 12 måneder etter endt utdanning. Sport management studenter kan ha utvidet praksis i 5.semester i utlandet! 

Du må finne deg en praksisplass for eksempel ved en Europeisk idrettsorganisasjon og motta Erasmus+ stipend. For SPM studenter i 5.semester, eller etter endt utdanning. Du må få oppholdet godkjent av seksjonen som er ansvarlig for masterprogrammet.

  • € 560 per utvekslingsmåned til Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italia, Liechtenstein, Sverige, UK og Østerrike
  • € 510 per utvekslingsmåned til andre programland.

Som Erasmus+ student må du huske:

  • Signere stipendkontrakt - Du får denne tilsendt av internasjonalt kontor. Den må være signert i god tid før avreise.
  • Learning/training agreement - Du skriver inn kursene som du planlegger å ta ved vertsinstitusjonen med signatur fra både vertsinstitusjonen, deg og internasjonalt kontor ved NIH
  • Bekreftelse på oppholdslengde - sendes til internasjonalt kontor på NIH.