Nederland - University of Groningen

Rijksuniversiteit Groningen ble grunnlagt i 1614, og er rangert som et av de 100 beste universitetene i verden. Provinshovedstaden Groningen er en hyggelig, liten studentby, der nærmere en fjerdedel av innbyggerne er studenter. Byen ligger nord i Nederland. Passer for TCI

Om avtalen

Erasmus+

Hvem kan søke?

Bachelor- og masterstudenter

Passer for alle studieretninger, men TCI studenter vil bli prioritert

Antall plasser

2 plasser per semester

Studietilbud

Spennende studietilbud for alle studieretningene.

Eksempler på studieprogrammet og emner:

  • Talent and performance development in sport (5 sp)
  • Sport and health (5 sp)
  • Sport and performance psychology (5 sp)
  • Sport in history, culture and the media (5 sp)
  • Sport performance analysis (5 sp)
  • Sport education and participation Sports economics (5 sp)

Undervisningsspråk

Engelsk - nederlandsk

Det er krav om at søkere har tyskkunnskaper som tilsvarer B2 nivå. Europass - egenevaluering

Semesterinndeling

Studieåret er inndelt i to semestre:

høstsemester: september  – januar 

Vårsemester: februar  – juli  

Bolig

Universitetet i Groningen bistår med å finne bolig 

Aktuelle nettsider

Human Movement Science 

University of Groningen