Tyskland - TUM Technical University of Munich

Technische Universität München er et stort og internasjonalt ledende teknologiuniversitet i Bayern i den sydlige delen av Tyskland. Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften har et bredt og spennende fagtilbud relevant for bachelor og masterstudenter på NIH. Passer for de fleste studieretninger

Marienplatz i München
München er hovedstaden i Bayeren og er Tysklands tredje største by

15.februar - utreise høst

15.september - utreise vår

Om avtalen

Erasmus+

Hvem kan søke?

Bachelor- og masterstudenter

Alle studieretninger

Antall plasser

2 - 3 plasser per semester

Studietilbud

Spennende studietilbud for alle studieretningene.

Eksempler på studieprogrammet og emner:

  • Applied Sport Psychology
  • Training and Human Movement II
  • Sports Biology
  • Health promotion and exercise

30 ECTS gir 30 studiepoeng

Undervisningsspråk

Engelsk og tysk

Det er krav om at søkere har tyskkunnskaper som tilsvarer B2 nivå. Europass - egenevaluering

Semesterinndeling

Studieåret er inndelt i to semestre:

høstsemester: oktober – februar

Vårsemester: april – juli  

 

Aktuelle nettsider

TUM Department of Sport and Health Sciences

Kontakt

Internasjonalt kontor

Mette Oftebro
E-post: utveksling@nih.no
Telefon: 23 26 20 34