Sveits - ETH Zürich

ETH Zürich – Swiss Federal Institute of Technology Zürich ble grunnlagt i 1855 og er et av verdens ledende universitet innenfor teknologi og naturvitenskap. ETH har mer en 18.000 studenter fra over 110 land. Movement Sciences and Sport ligger inn under Department of Health Sciences and Technology. Passer best for IBI og FAH

Om avtalen

Bilateral. Sveits tildeler stipend til alle innreisende studenter. Beløpet er likt Erasmus+ satsene

Hvem kan søke?

Bachelor- og masterstudenter

ETH Zürich tilbyr emner som passer for studenter på IBI og FAH

Antall plasser

2 plasser per år (med stipend)

Studietilbud

NIH studenter kan ta emner innenfor området Movement Sciences and Sport. Studenter på 5.semster IBI/FAH kan ta masteremner på engelsk

Søk opp emner i kurskatalogen under Master degree program - Human Movement Science

Undervisningsspråk

Tysk og engelsk

Krav om B2 nivå

Semesterinndeling

Høstsemester: september - desember

Vårsemester: februar - juni

Bolig

ETZ-Zürich bistår internasjonale studenter med å finne bolig.

Aktuelle nettsider

ETZ Zürich

The Department of Health Sciences and Technology

Exchange and visiting students

ANSA Sveits - spennende arrangementet for norske studenter i Sveits