Storbritannia - Liverpool John Moores University

Liverpool John Moores University ligger i hjertet av Liverpool. De tilbyr spennende emner innenfor idrettsbiologi, coaching og idrettspsykologi og sport management og idrett og samfunn. Passer for IBI/THP, TCI/TI, SPM/IS

15.februar - utreise høst

15.september - utreise vår

Om avtalen 

Erasmus+ 

Hvem kan søke?

Bachelor- og masterstudenter

Passer for IBI/THP, TCI/TI, SPM/IS

Engelskkrav: 4 eller bedre i engelsk fra VGS 

Antall plasser

2 plasser per semester (gratisplasser) 

Studietilbud

Studietilbudet innen idrettsvitenskap tilbys på to ulike Campuser. 

School of Sport and Exercise Science og School of Sport Studies, Leisure and Nutrition 

NIHs studenter kan velge emner fra studieprogrammer i: 

  • Science and Football,
  • Sport and Exercise Science,
  • Sport Psychology
  • Disability Sport Coaching and Developement
  • Sport and Nutrition
  • Sport Business

60 credits tilsvarer 30 studiepoeng

Undervisningsspråk

Engelsk

Krav om enten 4 eller bedre fra videregående skole, eller TOEFL / IELTS tester  som tilbys ved Folkeuniversitetet.

Engelsktesten må være tatt innen fristen 15.februar. Vær oppmerksom på at resultatene fra TOEFL og IELTS bare er gyldige i 2 år.

Semesterinndeling

Studieåret er inndelt i to semestre.

Høstsemester: september - desember/januar

vårsemester: februar - juni

Bolig

Liverpool John Moores tilbyr boliger for internasjonale studenter.

Aktuelle nettsider

Liverpool John Moores University

Internasjonalt kontor

Kontakt

Internasjonalt kontor

Mette Oftebro
E-post: utveksling@nih.no
Telefon: 23 26 20 34